Velikonoční soutěž

Sdílejte na našem facebookovém profilu Moje Velikonoce fotky svých kraslic a vyhrajte hodnotné ceny!

Máte pěkně nazdobená vajíčka? Je škoda nechat si je jen pro sebe. Ukažte své velikonoční výtvory s vajíčky ostatním a vyhrajte balíček barev a ozdob.

Zašlete fotky ve správném pořadí. Vyhrávají 3 z vás, kteří zašlou své fotky.

Více na Facebooku www.facebook.com/mojevelikonoce.